AUTAN MIELELLÄNI SEURAAVISSA TEHTÄVISSÄ

Kaavoituksen liikennesuunnittelu

- kaavojen liikenneselvitykset

- kaavoitusprosessin sisäinen liikennesuunnittelu (ilman erillisselvityksiä, dokumentointi kaava-asiakirjoihin sisältyvänä)

Liikenneympäristöjen parantaminen

- kävelyn, pyöräilyn ja autoliikenteen turvalliset järjestelyt

- keskustojen kehittämissuunnittelu

- katujen ja liikennealueiden esi- ja yleissuunnittelu

Liikenne- ja infrahankkeiden edistäminen

- vaikuttamissuunnittelu ja perustelumateriaalien tuottaminen

- toimijoiden yhteistyön rakentaminen

Hankekehitys

- hankeideointi ja -ohjelmointi

- partnerihaut ja  rahoitus-mahdollisuuksien selvitykset


Suunnitteluttaminen

- työohjelmat ja suunnitteluprosessit

- tarjouspyynnöt ja tarjousten arviointi

- suunnittelun ohjaus

- prosessin ja tulosten arviointi